En Jardí Pedra i Àrids disposem d'un gran parc de maquinària per emprendre nombrosos treballs de modificacions del terreny o transport de material. 

- Camions grues

- Camions Dumper

- Camions banyera

- Retroexcavadores

- Giratòries

- Pales carregadores