Recuperem entorns naturals amb diferents  tècniques:

- Hidrosembra

- Control de l'erosió

- Revegetació de talussos

- Neteges forestals

Aplicant les tècniques més avançades i la experiència:

- Minimitzar l'impacte ambiental