Durant la història, la idea de paisatge ha anat canviant depenent del context cultural, científic i social de cada època. La percepció i les necessitats respecte a la ciutat i el territori han estat en continu canvi i evolució. Respecte al jardí a escala diferent també ha anat passant el mateix.

El jardí mostra la necessitat humana de relacionar-se i connectar amb la natura i en què a més la ciència i les arts sempre han tingut una importància rellevant.

Jardí Pedra i Àrids dissenyem l'espai a qualsevol escala, analitzant les particularitats del lloc i les necessitats, per trobar la funcionalitat, la sostenibilitat i la bellesa.