Jardí Pedra i Àrids S.L. és una empresa dedicada principalment a la Jardineria i la Restauració de Paisatge. Donem als clients tots els serveis necessaris per a la materialització del seu projecte:

- Serveis de disseny

- Desenrotllament integral de projectes

- Manteniment de jardins i zones verdes

- Serveis de recuperació paisatgística

 - Excavacions i moviments de terra

- Assessorament técnic